Realitné Centrum
English German Infolinka
0907 788 730
O nás
Kontakt
HĽADÁME PRIDAJ INZERÁT INFORMÁCIE BYTY DOMY POZEMKY

Informácie

Podmienky pre efektívnu spoluprácu
 

Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje na základe sprostredkovateľskej zmluvy o predaji. Je preto potrebné dohodnúť si s našimi pracovníkmi osobné stretnutie, a navštíviť naše Realitné centrum. Odporúčame Vám uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu o výhradnom zastúpení.

Z tohto právneho vzťahu pre Vás vyplýva niekoľko výnimočných výhod:

 • Vašu nehnuteľnosť budeme inzerovať na realitných serveroch a prezentovať v špecializovaných realitných periodikách len s jednou jedinou cenou
 • budete v kontakte len s jedným sprostredkovateľom, ktorý Vás bude zastupovať
 • obhliadky bude organizovať a realizovať tiež iba tento konkrétny sprostredkovateľ
 • budete mať zabezpečený nadštandardný profesionálny servis
 • budete mať zabezpečenú rýchlosť a hlavne diskrétnosť
 • nebudete sa musieť stresovať na úradoch
 • ušetríme Váš čas, peniaze a stres

Doklady potrebné ak ide o rodinný dom:

 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony (kolok 8,- EUR) *
 • Kópiu z katastrálnej mapy *
 • Súhlasné stanovisko na predaj domu na základe plnej moci s overenými podpismi ostatných majiteľov (pokiaľ ich je viac)
 • (Geometrický plán, stavebné povolenie, stavebné plány, kolaudačné rozhodnutie)

Doklady potrebné ak ide o byt:

 • Aktuálny list vlastníctva, spôsobilý na právne úkony (kolok 8,- EUR) *
 • Kópiu katastrálnej mapy  *
 • Zmluvu o prevode vlastníctva bytu (nadobúdacia zmluva)
 • Súhlasné stanovisko na predaj bytu na základe plnej moci s overenými podpismi ostatných majiteľov (pokiaľ ich je viac)
 • Potvrdenie od správcu bytového domu (vyrovnanie všetkých nedoplatkov spojených so správou bytu) - predkladá sa až ku kúpnej zmluve

Doklady potrebné pri prevode členských práv a povinností družstevného bytu:

 • kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľovi: nájomná zmluva, dohoda o prevode užívacích práv a vlastníckeho podielu k družstevnému bytu

 

Doklady potrebné ak ide o pozemok:

 • Územnú plánovaciu informáciu (nie staršiu, ako jeden rok)
 • Kópiu katastrálnej mapy *
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony (kolok 8,-EUR) *
 • Súhlasné stanovisko na predaj pozemku a základe plnej moci s overenenými podpismi ostatných majiteľov (pokiaľ ich je viac)

     V prípade záujmu klienta väčšinu dokladov po dohode zabezpečí naše Rrealitné centrum.

*  Vo  väčšine prípadov budú tieto dokumenty postačovať aj bez nalepenej kolkovej známky. Tieto dokumenty pre vás  zabezpečíme          bezplatne z internetovej stránky katastra nehnuteľností  - http://www.katasterportal.sk/.


Realitnecentrum.com
E-mail: realitnecentrum@realitnecentrum.sk
Copyright ©2009 - 2016. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.